ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทย

แม้ว่าการได้เรียนต่อในต่างประเทศเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนมีความสุข สมหวัง แต่ก็มีปัจจัยที่เป็นกังวลได้ นั่นคือ ค่าเล่าเรียน และ ระยะเวลาของการดำเนินการ.

มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติและช่วยสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษา เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของนักเรียน และ AECC พร้อมที่จะให้คำแนะนำ สนับสนุน และช่วยเหลือนักเรียนทุกคนในการยื่นขอทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเหล่านั้น การที่นักเรียนได้รับทุนการศึกษาไม่เพียงแต่ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายเท่านั้น นักเรียนยังสามารถใช้อ้างอิงในประวัติย่อของนักเรียนได้เช่นกัน

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนมีความสะดวกสบายมากขึ้น ทุนการศึกษาเหล่านี้มักจะพิจารณาจากผลการเรียนในปีสุดท้ายของแต่ละระดับการเรียน เช่น การเรียนต่อในระดับปริญญาตรีจะดูผลการเรียนปีสุดท้ายของระดับมัธยม การเรียนต่อในระดับปริญญาโทจะดูผลการเรียนปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี.  

ค้นหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยได้ที่นี่

scholarships for nepalese students in 2021

เราจะช่วยให้หาทุนการศึกษาตามคุณสมบัติของคุณ เพื่ออนาคตที่สดใสของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาของเราจะช่วยแนะนำและช่วยเหลือคุณในการเลือกสถาบันการศึกษาชั้นนำ หลักสูตรที่ดีที่สุด และการได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเหล่านั้น ทั้งในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในอนาคต

ทุนการศึกษาในออสเตรเลียสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่นักเรียนต่างชาติเลือกไปเรียนต่อเป็นลำดับต้นๆ เนื่องจากการศึกษามีคุณภาพสูง รัฐบาลออสเตรเลียและมหาวิทยาลัยเอกชนมีข้อเสนอให้นักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนต่อที่ออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องโดยการเสนอทุนการศึกษาทั้งในทุกระดับการศึกษา

ลักษณะทุน

 • การประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ (OHSC) – เงื่อนไขตามคุณสมบัติที่กำหนด
 • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (CLE) – เงื่อนไขตามคุณสมบัติที่กำนหด
 • ส่วนลดค่าเล่าเรียน
scholarships for nepalese students in Australia
scholarships for nepalese students in New Zealand

ทุนการศึกษาในนิวซีแลนด์สำหรับนักเรียนต่างชาติ

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่สวยงามและน่าอยู่ประเทศหนึ่งของโลก ทำให้เป็นประเทศที่นักเรียนต่างชาติเลือกไปเรียนต่อในลำดับต้นๆเช่นกัน มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์มีทุนการศึกษาในระดับปริญญาให้นักเรียนไทยจำนวนมาก จึงมีนักเรียนไทยไปเรียนที่นิวซีแลนด์มากขึ้น

ลักษณะทุน

 • ส่วนลดค่าเล่าเรียน

ทุนการศึกษาในแคนาดาสำหรับนักเรียนต่างชาติ

แคนาดาเป็นประเทศที่นักเรียนต่างชาติให้ความสนใจมาเป็นเวลานานแล้ว รัฐบาลแคนาดามีทุนให้นักเรียนไทยมากมาย นอกจากนี้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากทุนเหล่านี้ในการยื่นขอ PR หรือ ยื่นของถิ่นที่อยู่ถาวรในแคนาดาได้ด้วย

ลักษณะทุน

 • ยกเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วน
 • ทุนสำหรับงานวิจัย
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
scholarships for nepalese students in canada
scholarships for nepalese students in USA

ทุนการศึกษาในอเมริกาสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ทุกๆปีสหรัฐอเมริกาจะมีนักเรียนต่างชาติจากทุกมุมโลกจำนวนมาก สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือนักเรียนเหล่านี้ด้วยการให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ทุนด้าน MBA เป็นต้น

ลักษณะทุน

 • ทุนสำหรับงานวิจัย
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ยกเว้นค่าเรียนสำหรับกรณีพิเศษ

ทุนการศึกษาในอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ

อังกฤษเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเป็นจุดหมายทางการศึกษา อังกฤษมีจำนวนนักเรียนต่างชาติคิดเป็น 20%ของจำนวนทั้งหมดทั่วโลก นักศึกษาไทยจำนวนมากกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนโดยการได้รับทุน

ลักษณะทุน

 • บัตรโดยสารขนส่งมวลชนสำหรับนักเรียน (บางเมือง)
 • ส่วนลดค่าเล่าเรียน
scholarships for nepalese students in UK
Image

Let's get social.

Copyright © 2024 aecc. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Floating Buttons

4
Speak to UsLine ChatEvent Registration