study-guide-creative-mobile-banner-website.png

คำแนะนำครบจบที่เดียว

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศทั้งหมดของคุณ

การเรียนในประเทศที่เป็นศูนย์กลางของการผจญภัยของโลก

แคนาดาเป็นประเทศน่าทึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและทิวทัศน์สวยงาม และรู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในประเทศมีระบบการเรียนที่ดีที่สุดในโลก

ทำไมต้องเรียนต่อที่ประเทศแคนาดา?

แคนาดาเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นแบบสมัยใหม่ ประชาชนมีความเป็นมิตร และมีสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติซึ่งคุณจะหาที่ไหนไม่ได้

พื้นที่ของประเทศแคนาดาประมาณ 9.9 ล้านตารางกิโลเมตร ถือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 2 ของโลก ทำให้มีสถานที่ที่มีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจและน่าค้นหา อีกทั้งมีพื้นที่ป่าเป็น 10% ของผืนป่าทั่วโลก

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 แคนาดาถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่น่าอยู่อาศัย 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก และต้อนรับทุกคนทุกเชื้อชาติ จึงทำให้เป็นประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติให้ความสนใจมาเรียนที่นี่

พันธมิตรสถาบันในแคนาดา

(Few of our featured partners)

 
University of Canada West
University of Windsor
Vancouver Island University
Lakehead University
Thompson Rivers University

ระบบการเรียนที่แคนาดา

แคนาดามีระบบการเรียนที่สามารถเทียบได้กับหลายประเทศที่ดีที่สุดของโลก และการเรียนจะสอน 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ได้ทั่วโลก

ด้วยการลงทุนที่สูงมากในด้านการศึกษาของประเทศจากทั้งภาครัฐบาลและเอกชน (เป็นลำดับที่ 2 ในกลุ่มประเทศ G8) ทำให้นักเรียนที่จบออกมามีคุณภาพสูงที่สุด จึงทำให้สถาบันของแคนาดาไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร เป็นที่ยกย่องจากทั่วโลกในเรื่องคุณภาพของการศึกษา

ด้วยการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม คุณจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ล้ำนำยุคและเรียนรู้จากคนที่เก่งทางศาสตร์ด้านนี้

Why study in Australia from Nepal?
ค่าใช้จ่ายถึงเรียนต่อแคนาดา

ค่าเล่าเรียนในแคนาดา

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าเมื่อเทียบค่าเล่าเรียนในแคนาดากับสถาบันชั้นนำที่อื่นๆ จะเห็นได้ว่าที่แคนาดามีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า เนื่องจากนักเรียนไทยได้รับสนับสนุนทุนการเรียนจากรัฐบาล

ค่าเล่าเรียนปกติสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีจะประมาณ CAD 25,000 ต่อปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและมหาวิทยาลัย และประมาณ CAD 28,000 ต่อปีสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และ แพทยศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษามากมายในแคนาดาช่วยลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนได้

 

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนต่างชาติ

  ค่าเทอม ค่าใช้จ่าย(ประมาณ)
1 หลักสูตรปริญญาตรี CAD 12,000 - 25,000 ต่อปี
2 หลักสูตรปริญญาโท CAD 18,000 - 27,000 ต่อปี
3 หลักสูตรปริญญาเอก CAD 7,000 - 18,000 ต่อปี
4 หลักสูตรปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ CAD 32,000 - 45,000 ต่อปี
  ค่าที่พัก  
1 หอพักมหาวิทยาลัย CAD 8,000 - 10,000 ต่อปี
2 Shared apartment CAD 400 - 700 ต่อเดือน
3 Homestay CAD 750 - 950 ต่อเดือน
4 ค่าใช้จ่ายในการยื่นต่อเอกสารและวีซ่า CAD 150
  ค่าครองชีพ  
1 ค่าโทรศัพท์ CAD 20 ต่อเดือน
2 ค่าหนังสือ CAD 250 - 350 ต่อเทอม
3 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ CAD 300 - 500 ต่อเดือน
4 ค่าประกันสุขภาพ CAD 600 - 900 ต่อปี
หลักสูตรยอดนิยมไปเรียนที่แคนาดา

หลักสูตรยอดนิยมไปเรียนที่แคนาดา

จากจำนวน 26 มหาวิทยาลัยของแคนาดาที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในปี 2020 ทำให้คุณภาพด้านการศึกษาของแคนาดาเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นที่ต้องการเข้าศึกษาของนักเรียนทั่วโลก

รวมถึงความพยายามของแคนาดาในการทำวิจัยและพัฒนาสิ่งต่างๆมากมายอย่างสม่ำเสมอ ก็ยิ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นำระดับโลก

การเรียนที่แคนาดาจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกเรียนได้หลายหลักสูตรตามที่คุณต้องการ

หลักสูตรยอดนิยม 

 • การจัดการด้านธุรกิจ
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แพทยศาสตร์ และ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 • วารสารศาสตร์

โอกาสในการทำงานหลังเรียนจบ

บัณฑิตนานาชาติมีสิทธิที่จะทำงานในแคนาดาได้เป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กำหนด (วิทยาลัย อาชีวศึกษา หรือ มหาวิทยาลัย)
ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่คุณ สามารถยืดเวลาในการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศแคนาดาเพื่อค้นหาประการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณ
เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่วางไว้ คุณจำเป็นต้อง:

 • ได้รับการรับรองจากคอร์สเรียนของคุณว่ามีประวัติการเข้าเรียนเต็มเวลาติดต่อกัน 8 เดือน
 • สมัครงานภายใน 90 วันหลังจากที่ได้รับปริญญาบัตรประกาศนียบัตร หรือใบรับรองจากสถาบันการศึกษาของคุณว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว
 • มีใบอนุญาตการศึกษาในขณะที่ยื่นสมัครงาน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นอุดมศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในแคนาดาอย่างมาก ทั้งในส่วนของการบริการด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจ และการจัดการทรัพยากร ซึ่งนี้ถือว่าเป็นโอกาสของคุณที่จะมีงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา

visa requirements to study in Canada
เมืองที่เหมาะกับการเรียนในแคนาดา

เมืองที่เหมาะกับการเรียนในแคนาดา

แคนาดากำลังเป็นจุดหมายปลายทางของการเรียนต่อที่นิยมมากขึ้น ระบบการศึกษาที่นี่มีชื่อเสียงในระดับสากล หากคุณจบการศึกษาจากแคนาดาคุณจะเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

จากคำกล่าวที่ว่า “คนแคนาดามีความเป็นมิตร” นี้เป็นคำกล่าวที่จริง เพราะแคนาดาได้ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ประเทศที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1994

จากความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร ทำให้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณสามารถทำได้นอกเหนือจากการเรียน คุณจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ทะเลสาบที่ใสสะอาด ความสวยงามของพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหิมะ

เมืองที่มีมหาวิทยาลัยติดอันดับต้นๆ สำหรับนักเรียนต่างชาติ ได้แก่

 • Montreal
 • Toronto
 • Vancouver
 • Quebec City
 • Edmonton

การประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนไทย

การรับประกันสุขภาพของแคนาดาสำหรับนักเรียนต่างชาตินั้นเป็นประโยชน์มากในระหว่างที่คุณเรียนอยู่ที่แคนาดา

ในกรณีที่บางเมืองไม่ได้ให้ความคุ้มครองสุขภาพของนักเรียน ดังนั้นคุณต้องซื้อประกันสุขภาพเอกชน  หรือถ้าไม่มี คุณก็สามารถซื้อแผนประกันสุขภาพภาคบังคับได้ แต่บางเมืองจะให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพฟรี หรือ ในระดับพรีเมี่ยม

การประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนไทย

เตรียมพร้อมในการเรียนต่อแคนาดา: ขั้นตอนของการให้คำปรึกษา การทำวีซ่าและการยื่นใบสมัครเรียน

 1. สมัคร AECC Global เพื่อรับคำปรึกษาจากเรา ซึ่งเราจะช่วยดูแลในทุกขั้นตอน
 2. ยื่นใบสมัครกับสถาบันการศึกษา (เราเป็นพันธมิตรร่วมกันสถาบันศึกษาหลายแห่งในแคนาดา)
 3. เข้าสอบวัดผลภาษาอังกฤษของ IELTS หรือของหน่วยงานอื่นที่เป็นที่ยอมรับ
 4. รับจดหมายตอบรับจากสถาบันศึกษา
 5. จ่ายค่าเล่าเรียน
 6. เตรียมและเก็บเอกสารการขอรับวีซ่า
 7. รวบรวมจดหมายต่างๆ จากทางวีซ่า
 8. AECC GLOBAL จะให้ความรู้ในการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศแคนาดาก่อนออกเดินทาง
Image

5 เหตุผลหลักที่ควรเลือกเรียนต่อแคนาดา

 • แคนาดาเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเป็นผู้นำด้านการวิจัยและการพัฒนา
 • มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมสวยงามและมีมาตรฐานความเป็นอยู่สูง
 • มีภาษาราชการถึง 2 ภาษาได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ถือเป็นโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาทั้งสองนี้ด้วย
 • แวดล้อมด้วยธรรมชาติ – ทั้งป่าไม้ ภูเขา แม่น้ำ และทะเลสาบ
 • เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก เนื่องจากประกอบไปด้วยการดูแลด้านสุขภาพที่ทั่วถึง โอกาสในการประกอบอาชีพ และรัฐบาลที่มีคุณภาพ

เราคือใคร

AECC Global เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับนานาชาติชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เราได้สนับสนุนความฝันในการศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษาต่างชาติกว่า 50,000 คน โดยเชื่อมโยงพวกเขาเข้ากับโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสมผ่านสถาบันการศึกษาชั้นนำกว่า 750 แห่ง EdTEch ของ AECC Global เป็นระบบนิเวศดิจิทัลแบบครบวงจรที่ทำให้การวิจัยด้านการศึกษาระหว่างประเทศและการประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการที่ชี้นำตนเองได้อย่างราบรื่น และได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาแนะแนวการศึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา จุดแข็งของ AECC Global อยู่ที่พนักงานที่มีความมุ่งมั่นอย่างสูงมากกว่า 450 คนใน 39 สาขาใน 14 ประเทศและกำลังเติบโต

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

หากต้องการติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเพียงกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่างแล้วเราจะโทรหาคุณเพื่อรับคำปรึกษาฟรี
Image

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

หากต้องการติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเพียงกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่างแล้วเราจะโทรหาคุณเพื่อรับคำปรึกษาฟรี

เหล่านักศึกษาพูดถึงเราอย่างไร?

อย่าเชื่อแค่ในสิ่งที่เราบอกคุณ ลองสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เคยใช้บริการของเรา

aecc-global-placeholder
Dr. Satita Watanapokakul, Thailand Diploma of Event Management and Advanced Diploma of Event Management - TAFE NSW
aecc-global-placeholder
Kunanon Wichetchart, Thailand General English - Browns English Language School
aecc-global-placeholder
Ratanaparn Songsermsawad, Thailand General English, Ability English
aecc-global-placeholder
Kanplu Puksai, Thailand General English - Greenwich English College
aecc-global-placeholder
Peechanok Numlamun, Thailand General English - Browns English Language School
aecc-global-placeholder
TANACHAPOHN KHUANKAMPOR, THAILAND Master of Business - Queensland University of Technology (QUT)
aecc-global-placeholder
Kwanpitcha, Thailand General English - Discover English
aecc-global-placeholder
Sirapat, Thailand General English - Greenwich English College Melbourne
aecc-global-placeholder
Pimpoyom Kotisatienkul, Thailand English for Academic Purposes - English Language Company
Image

Let's get social.

Copyright © 2024 aecc. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Floating Buttons

4
Speak to UsLine ChatEvent Registration