ทำไมต้องไปเรียนที่นิวซีแลนด์?

นิวซีแลนด์เป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่คุณจะได้พบความงามของธรรมชาติและผจญภัยได้ทุกหนแห่ง
สถาบันการศึกษามีความทันสมัยปลอดภัยไร้ข้อจำกัดสำหรับคนทุกสัญชาติ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดโลกของ QS ในปี 2017 มีมหาวิทยาลัย 8 แห่ง และ 39 สาขาวิชา ของนิวซีแลนด์อยู่ใน 100 อันดับแรก

จะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่มีทิวทัศน์สวยงามเท่านั้น นิวซีแลนด์ยังเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาเช่นกัน

พันธมิตรสถาบันนิวซีแลนด์

(พันธมิตรที่โดดเด่นบางส่วนของเรา)

 
university of Auckland
Auckland University of Technology
University of Otago
University of Canterbury
Victoria University of Wellington

ระบบการศึกษาที่นิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยหลายแห่งในนิวซีแลนด์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมระดับโลก.

มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ 8 แห่ง ได้แก่ The University of Auckland, Auckland University of Technology (AUT), University of Waikato, Massey University, Victoria University of Wellington, University of Canterbury, Lincoln University และ The University of Otago ทุกมหาวิทยาลัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาล และเปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูง

ผลการเรียนเมื่อจบหลักสูตรได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 
Image
Image

ค่าเล่าเรียนในนิวซีแลนด์

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาด้านศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ค่าเล่าเรียนประมาณ NZ$ 18,000 - 25,000 ต่อปี สาขาแพทยศาสตร์ และ ทัตนแพทยศาสตร์ ค่าเล่าเรียนประมาณ NZ$ 75,000 ต่อปี

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับนักเรียนต่างชาติ ประมาณ NZ$ 22,000 - 32,000 ต่อปี และจะสูงกว่านี้ในสาขาอื่น เช่น แพทยศาสตร์ และ สัตวแพทยศาสตร์

ค่าเล่าเรียนรระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประมาณ NZ$ 22,000 - 32,000 ต่อปี

สำหรับการช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาตินั้น รัฐบาลนิวซีแลนด์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทยซึ่งรวมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน เงินช่วยเหลืออื่นๆ (ประมาณ NZ$ 3,000) ค่าประกันในนิวซีแลนด์ และค่าเดินทางระหว่างหลักสูตร (ให้ตามระยะเวลาของทุน)

ทุนของรัฐบาลนิวซีแลนด์ เช่น

 • New Zealand ASEAN Scholarships
 • Scholarships for undergraduate and postgraduate study.
 • International Doctoral Research Scholarships.
รับตารางรายละเอียดด้านล่างเพื่อทราบการศึกษาต้นทุนรวมในนิวซีแลนด์จากประเทศไทย

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการเรียนที่นิวซีแลนด์

 
ค่าเทอม
ค่าใช้จ่าย(ประมาณ)
1 หลักสูตรปริญญาตรี NZ$ 20,000 - $30,000 ต่อปี
2 หลักสูตรปริญญาโท NZ$ 20,000 - $35,000 ต่อปี
3 หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต NZ$ 31,500 - $55,000 ต่อปี
 
ค่าที่พัก
 
1 หอพักมหาวิทยาลัย NZ$ 173 ต่อสัปดาห์
2 ห้องพัก Shared NZ$ 103 ต่อสัปดาห์
3 ห้องพักส่วนตัว NZ$ 156 ต่อสัปดาห์
 
ค่าครองชีพ
 
1 ค่าโทรศัพท์ NZ$ 17 ต่อเดือน
2 ค่าสาธารณูปโภค NZ$ 87 ต่อเดือน
3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ NZ$ 60 ต่อเดือน
4 ค่าสมาชิกสถานออกกำลังกาย NZ$ 30 ต่อเดือน

เมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ประเทศนิวซีแลนด์จะแบ่งเป็น 2 เกาะ ซึ่งมีเมืองที่น่าอยู่หลายเมือง และเมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อให้คุณตัดสินใจเลือก ได้แก่

Wellington

เป็นเมืองขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ แต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้คุณและเพื่อนๆได้ร่วมทำกิจกรรมในราคาที่ไม่สูง

Auckland

เอกลักษณ์ของเมือง คือ Sky Tower ที่มีความสูง 60 ชั้น คุณสามารถชมทิวทัศน์ของเมือง ถ่ายรูปสวยๆกับเพื่อนของคุณ หรือ จะร่วมกิจกรรมท้าทายด้วยการกระโดดบันจี้จัมพ์ ก็ได้

Hamilton

เป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์แบบในด้านเข้าชมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งกีฬารักบี้และคริกเก็ต หากคุณเป็นคนที่ชอบศิลปะ ประวัติศาสตร์สังคม และวัฒนธรรม คุณสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Waikato ซึ่งจัดแสดงงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ของชนเผ่าเมารีได้เช่นกัน

เมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
หลักสูตรยอดนิยมไปเรียนที่นิวซีแลนด์

หลักสูตรยอดนิยมไปเรียนที่นิวซีแลนด์

รัฐบาลนิวซีแลนด์มีชื่อเสียงในการจัดการหลักสูตรที่หลากหลายในทุกระดับของการศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ อนุปริญญา พื้นฐานปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตรยอดนิยมในการเรียนที่นิวซีแลนด์  เช่น

 • IT และ วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • แพทยศาสตร์
 • บริหารธุรกิจและการจัดการ
 • การดูแลสุขภาพ การบริการโรงแรม และ พยาบาลศาสตร์

การประกันสุขภาพเพื่อการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนไทย

นักเรียนต่างชาติที่ต้องการไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์จะต้องถูกบังคับให้ทำประกันสุขภาพในนิวซีแลนด์ซึ่งอาจเป็นระบบสาธารณสุขของรัฐ (ได้รับเงินสนันสนุนจากรัฐบาลนิวซีแลนด์) หรือ ระบบประกันสุขภาพเอกชน (เพื่อขอรับบริการเป็นการส่วนตัว)

ในขั้นตอนการสมัครวีซ่านั้น นักเรียนต้องแจ้งให้ทราบถึงการซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมระยะเวลาเรียนที่นิวซีแลนด์ด้วย

ขอแนะนำให้นักเรียนซื้อประกันสุขภาพก่อนเดินทางไปนิวซีแลนด์ เพื่อช่วยให้ไม่มีปัญหาถ้าเกิดการเจ็บป่วยเมื่อเดินทางไปถึงนิวซีแลนด์

การประกันสุขภาพเพื่อการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนไทย
Image

การทำงานหลังเรียนจบ

นักศึกษาสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในขณะที่เป็นนักเรียน เพื่อเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์ และหลังจากที่นักศึกษาเรียนจบแล้วก็มีโอกาสในการใช้ชีวิตต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์

นอกเหนือจากสาขาวิชาด้าน Business แล้ว นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเป็นที่ต้องการยังมีด้าน Healthcare & Community, Farming & Resources, IT & Telecommunications และด้าน Hospitality & Tourism

การเตรียมตัวไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ – ขั้นตอนการยื่นสมัครและการขอวีซ่า

 1. ลงทะเบียนกับทาง AECC Global และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา
 2. สมัครเรียนกับสถาบันการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ผ่านทางความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ AECC Global
  (เรามีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยต่างๆในนิวซีแลนด์)
 3. สอบ IELTS Test หรือ ข้อสอบตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด
 4. รับเอกสารใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
 5. ชำระค่าเรียน
 6. ยื่นเอกสารขอวีซ่า
 7. เมื่อวีซ่าผ่าน รับเอกสารวีซ่า
Image

เหตุผล 5 อย่าง ว่าทำไมต้องเรียนต่อนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ดีเยี่ยมในการเรียนต่อและใช้ชีวิต กับความเจริญรุ่งเรื่องทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นี่เป็นเหตุผล 5 ข้อว่าทำไม ‘นิวซีแลนด์’ ควรอยู่ในระดับท๊อปจุดหมายปลายทางของประเทศทางการศึกษา:
 • มหาวิทยาลัยมีทุนทางด้านการเงินที่ดีและมีนวัตกรรมที่พร้อม
 • มีผู้คนที่เป็นมิตร ช่วยเหลือ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
 • มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย โดดเด่น ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมจากทั่วทุกมุมโลก
 • เรียนและใช้ชีวิตความเป็นอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย
 • มีโอกาสในการใช้ชีวิตที่ประเทศนิวซีแลนด์หลังจากเรียนจบ

เราคือใคร

AECC Global เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับนานาชาติชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เราได้สนับสนุนความฝันในการศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษาต่างชาติกว่า 50,000 คน โดยเชื่อมโยงพวกเขาเข้ากับโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสมผ่านสถาบันการศึกษาชั้นนำกว่า 750 แห่ง EdTEch ของ AECC Global เป็นระบบนิเวศดิจิทัลแบบครบวงจรที่ทำให้การวิจัยด้านการศึกษาระหว่างประเทศและการประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการที่ชี้นำตนเองได้อย่างราบรื่น และได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาแนะแนวการศึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา จุดแข็งของ AECC Global อยู่ที่พนักงานที่มีความมุ่งมั่นอย่างสูงมากกว่า 450 คนใน 39 สาขาใน 14 ประเทศและกำลังเติบโต

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

หากต้องการติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเพียงกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่างแล้วเราจะโทรหาคุณเพื่อรับคำปรึกษาฟรี
Image

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

หากต้องการติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเพียงกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่างแล้วเราจะโทรหาคุณเพื่อรับคำปรึกษาฟรี

เหล่านักศึกษาพูดถึงเราอย่างไร?

อย่าเชื่อแค่ในสิ่งที่เราบอกคุณ ลองสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เคยใช้บริการของเรา

aecc-global-placeholder
Dr. Satita Watanapokakul, Thailand Diploma of Event Management and Advanced Diploma of Event Management - TAFE NSW
aecc-global-placeholder
Kunanon Wichetchart, Thailand General English - Browns English Language School
aecc-global-placeholder
Ratanaparn Songsermsawad, Thailand General English, Ability English
aecc-global-placeholder
Kanplu Puksai, Thailand General English - Greenwich English College
aecc-global-placeholder
Peechanok Numlamun, Thailand General English - Browns English Language School
aecc-global-placeholder
TANACHAPOHN KHUANKAMPOR, THAILAND Master of Business - Queensland University of Technology (QUT)
aecc-global-placeholder
Kwanpitcha, Thailand General English - Discover English
aecc-global-placeholder
Sirapat, Thailand General English - Greenwich English College Melbourne
aecc-global-placeholder
Pimpoyom Kotisatienkul, Thailand English for Academic Purposes - English Language Company
Image

Let's get social.

Copyright © 2024 aecc. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Floating Buttons

4
Speak to UsLine ChatEvent Registration