Online internships
Image

โครงการฝึกงานในมหาวิทยาลัยของ Virtual Internships คืออะไร

Virtual Internships เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันกับองค์กรต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสในการทำงาน 20 -30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน นักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฝึกงานนี้สามารถเข้าร่วมได้จากที่บ้าน นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ ความรู้ และข้อมูลเชิงลึกในการทำงานระดับโลก เพื่อวางแผนอาชีพของตนให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

ทำไมคุณควรลงทะเบียน Internship Program

 • รับประกันการฝึกงานในสายอาชีพของคุณ
 • ได้รับใบรับรองการฝึกงานจากทั่วโลก
 •  มีตำแหน่งงานให้เลือกมากกว่า 1 ประเทศ
 •  มีโอกาสเลือกบริษัทชั้นนำ 3,500 แห่ง จากมากกว่า 65 ประเทศ
 • คุณจะได้เพิ่มความคุ้นเคยกับเครื่องมือดิจิทัลและเทคโนโลยี
Online internships
Online internships

ข้อดีของการฝึกงานออนไลน์

 • สามารถสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระดับโลก
 • สามารถยื่น resume ของคุณสมัครงานในตำแหน่งที่คุณต้องการ
 • ได้เรียนรู้การสื่อสารแบบเสมือนจริง
 • คุณสามารถ update เครื่องมือด้าน digital
 • การฝึกงานออนไลน์อาจทำให้คุณได้งานเต็มเวลาหลังจบการศึกษา 

โปรแกรมการฝึกงาน 18 สาขาอาชีพ

Business

Computer Science & IT

Creative, Design & Fashion

Finance
Entrepreneurship & Startup
Engineering

Hospitality, Events,

& Tourism

International Dev,

NGOs, Charities

Legal

Recruitment & HR

Urban Planning & Architecture

Real Estate

Logistics & Supply Chain

Marketing
Media & Communications

Green Tech, Sustainability

& Environmental

Health, Wellness,

& Sports Management

Healthcare & 

Pharmaceuticals

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนการฝึกงานออนไลน์ผ่าน AECC Global.
ขั้นที่ 2

ค้นหาโปรแกรมที่คุณต้องการและชำระค่าธรรมเนียม

ขั้นที่ 3
พัฒนาตนเองโดยผ่านหลักสูตรวิชาชีพ

 

 
ขั้นที่ 4

โปรแกรมจะจับคู่บริษัทที่ฝึกงานให้คุณ และดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมงวดสุดท้าย

หลังจากดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้ว

1

คุณต้องส่ง video student profile ตามที่กำหนดไว้

2

Video profile ประวัติย่อของคุณจะถูกส่งไปยังบริษัทที่รับฝึกงานหลายๆแห่ง

 

3

บริษัทที่สนใจรับคุณเข้าฝึกงานจะขอสัมภาษณ์ตามเวลาที่กำหนด

Support System คอยให้ความช่วยเหลือในการฝึกงานออนไลน์

 • Dedicated Intern Experience Manager ผู้ที่มีประสบการณ์การฝึกงาน
 • An Internship Coach
 • การเข้ากลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนข้อสนทนาแบบรายสัปดาห์
 • การสัมมนา Webinar ทางธุรกิจแบบรายปักษ์
 • Company Supervisor สำหรับการมอบหมายงาน โครงการ และให้ข้อเสนอแนะ

 

ขั้นตอนของการรับเข้าฝึกงาน

 • คุณต้องยืนยันรับข้อเสนอและเงื่อนไขของการฝึกงาน
 • บริษัทที่ต้องการรับนักเรียนฝึกงานเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ
 • การสัมภาษณ์ออนไลน์
 • บริษัทจะส่งเอกสารเงื่อนไขต่างๆสำหรับการฝึกงานให้คุณตอบรับ
 • คุณตอบรับเอกสารรับเข้าฝึกงาน

 

 

Internship Organisations’ Profile

จำนวนบริษัทที่จะรับนักศึกษาฝึกงานมีมากกว่าอยู่ใน 70 ประเทศ รวมถึง ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร

380

 บริษัทขนาดใหญ่
(>100 พนักงาน)

1950

SMEs
(10-100 พนักงาน)

1670

Stratups
(<10 พนักงาน)
0
มี < 10 พนักงาน
0
มี < 10 - 100 พนักงาน
0
มี > 100 พนักงาน

AECC Global

AECC Global เป็น 1 ใน ตัวแทนด้านการศึกษาที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก เราช่วยสานฝันของนักศึกษาจำนวนมากมายด้วยการค้นหาหลักสูตรการเรียนและสถาบันการศึกษา เป็นการเติมเต็มความฝันในอาชีพการทำงานและการย้ายถิ่นฐาน

Image

Let's get social.

Copyright © 2024 aecc. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Floating Buttons

4
Speak to UsLine ChatEvent Registration