Layout Image

ทำไมต้องไปเรียนต่ออเมริกา?

สหรัฐอเมริกาถูกมองว่าเป็นประเทศผู้นำในโลกเสรี และได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำในประเทศจำนวนมาก

สหรัฐอเมริกา แบ่งสถาบันการศึกษาเป็น 4 แบบ คือ:

 • วิทยาลัย / มหาวิทยาลัยรัฐ
 • วิทยาลัย / มหาวิทยาลัยเอกชน
 • วิทยาลัยชุมชน
 • สถาบันเทคโนโลยี (วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา)

แต่ละสถาบันมีทางเลือกและค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ต่างกัน
ติดต่อเรา

Layout Image

ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมากกว่า 4,500 แห่ง ดังนั้นโอกาสในการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาจึงมีมากกว่าประเทศอื่นๆ 10 เท่า

จากการที่มีสถาบันการศึกษาจำนวนมากจึงช่วยให้คุณมีหลายทางเลือกในการเรียนสาขาอาชีพที่คุณต้องการ

ถ้าคุณต้องการเรียนต่อ คุณสามารถสมัครเรียนต่ออีก 2 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาโท หรือ 1-4 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก

Layout Image
Layout Image

ค่าใช้จ่ายในการเรียนที่สหรัฐอเมริกา

ค่าเรียนในวิทยาลัยของรัฐขั้นต่ำประมาณ USD 23,000 ต่อปี วิทยาลัยของเอกชนเฉลี่ยประมาณ USD 31,000 ต่อปี และค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นถ้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

ค่าเรียนระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล จะเริ่มต้นประมาณ USD 3,300 ต่อปี

Layout Image

โอกาสการจ้างงานหลังจากจบการศึกษา

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายการจ้างงานที่เข้มงวด แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่มีทักษะพิเศษย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
ขั้นตอนแรกคือการขอรับ Green Card (หรือ United States Lawful Permanent Residency)

ที่จะทำให้คุณมีสิทธิที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองของอเมริการวมไปถึงสิทธิในการถูกว่าจ้างอีกด้วย

หากคุณไม่สนใจที่จะเป็นพลเมืองของอเมริกาแต่อยากทำงานในระหว่างที่อยู่ที่นั่น คุณสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าทำงานเพื่อได้รับสิทธิในการทำงานแบบชั่วคราว ตามฤดูกาล หรือเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานแลกเปลี่ยน
โดยสิทธิดังกล่าวต้องมีวีซ่าทำงานและเอกสารที่แสดงการอนุญาตในการทำงานที่เรียกว่า Employment Authorization Document (EAD)

ติดต่อเรา
Layout Image

เตรียมพร้อมในการเรียนต่ออเมริกา – คำปรึกษาแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำวีซ่าและการยื่นใบสมัคร

 1. สมัคร AECC Global เพื่อรับคำปรึกษาจากเรา
 2. ยื่นใบสมัครกับสถาบันการศึกษาผ่านการช่วยเหลือจากเรา (เราเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา)
 3. เข้าสอบวัดผลภาษาอังกฤษของ IELTS หรือของหน่วยงานอื่นที่เป็นที่ยอมรับ
 4. รับเอกสาร i20
 5. รวบรวมเอกสารการทำวีซ่านักเรียน
 6. กรอกแบบฟอร์ม DS 160 และจองสัมภาษณ์วีซ่า
 7. เข้าสัมภาษณ์วีซ่า
 8. เตรียมหนังสือเดินทาง
Layout Image

เหตุผลหลัก 5 ข้อ ที่คุณควรเรียนต่ออเมริกา


 • วิชาการอันเป็นเลิศ – คุณเลือกเรียนที่กับสถาบันที่ดีที่สุดในโลก

 • เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย – อเมริกาถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลก

 • อัตราการจ้างงานในระยะยาว – การศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพในอเมริกาจะเป็นใบเบิกทางให้กับคุณในตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต

 • ประสบการณ์ของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย – คุณจะได้พบเจอกับประสบการณ์การเรียนรู้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มีโอกาสในการเลือกเข้าชมรมภายในมหาวิทยาลัยที่คุณได้เลือกสรรอย่างมากมาย

 • คุณจะได้ประสบการณ์ท่องเที่ยวในหลายๆรัฐ

สถาบันการศึกษาในอเมริกาที่
AECC GLOBAL เป็นตัวแทน

ดูรายชื่อสถาบัน

เหล่านักศึกษาพูดถึงเราอย่างไร?

อย่าเชื่อแค่ในสิ่งที่เราบอกคุณ ลองสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เคยใช้บริการของเรา

See All Testimonials

ติดต่อ AECC GLOBAL คุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยวันนี้

ลดเวลาในการหาข้อมูล และ มีผู้ช่วยส่วนตัวในทุกขั้นตอนบริการฟรี

+66

Our Professional Memberships