ข้อดี 5 ประการของการเรียนพยาบาลที่สหราชอาณาจักร

Nursing-in-the-UK-blog_Banner

ถึงแม้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะลดลง แต่ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ยังคงอยู่ในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริการด้านการแพทย์ในปัจจุบันนี้เพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ดังนั้นอาชีพสายงานแพทย์จีงเป็นอาชีพที่น่ายกย่องมากที่สุดในโลก.

นักศึกษาที่ต้องการเป็นพยาบาลต้องมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ มีความกระตือรือร้นและต้องดูแลเอาใจใส่ผู้คนมากมาย เพื่อให้ช่วยเหลือชีวิตผู้คนให้ผ่านวิกฤติการณ์การเจ็บป่วยไปได้

ถ้าคุณต้องการเรียนหลักสูตรพยาบาลในต่างประเทศ ขอแนะนำที่สหราชอาณาจักร นี่คือเหตุผลที่แนะนำการเรียนที่นี่

 1.มีหลายสาขาให้เลือก

สหราชอาณาจักรมีมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง และมีสถาบันการศึกษามากกว่า 100 แห่งที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลมากกว่า 500 หลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลมีระยะเวลาเรียน 4 ปี ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สาขาที่น่าสนใจ 4 สาขา ได้แก่ สาขาเรียนเกี่ยวกับการดูแลผู้ทุพพลภาพ การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลด้านสุขภาพจิต และ การพยาบาลเด็ก มหาวิทยาลัยหลายแห่งอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติเลือกเรียนได้ 2 สาขา

2.เป็นอาชีพที่มั่นคง

เหตุผลหนึ่งที่เรียนพยาบาลในสหราชอาณาจักร คือ คุณภาพการศึกษา และในสหราชอาณาจักรกำลังขาดแคลนบุคคลากรด้านการแพทย์ ดังนั้นการเรียนพยาบาลที่นี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจที่สุด

การจบการศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรเป็นโอกาสที่คุณถูกปฏิเสธงานน้อยมาก การขาดแคลนพยาบาลยังเป็นการปูพิ้นฐานอาชีพให้แก่คุณได้เป็นอย่างดีอีกด้วย นอกจากนี้คุณยังมีโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนจากสถาบันการศึกษาหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3.ป็นที่ยอมรับ 

เมื่อคุณสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลในสหราชอาณาจักร คุณจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ทั่วโลก และหลายประเทศสามารถยื่นขอเป็นพลเมืองได้

อาชีพพยาบาลเปิดกว้างสำหรับคุณ คุณสามารถเลือกทำงานในประเทศไหนก็ได้ตามที่ต้องการ

นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่มักชอบทำงานในหลายๆประเทศเพื่อหาประสบการณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณและประเทศนั้นๆ

 4. มีความรู้ด้านการปฏิบัติ

หลายๆประเทศมีการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนหลายรูปแบบเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา แต่สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรมีการควบคุมหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน และโรงพยาบาล เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริง และพร้อมปฏิบัติงานในอาชีพพยาบาลได้ทันทีที่จบการศึกษา

 5. ค่าตอบแทนสูง

การทำงานอาชีพพยาบาล เจ้าหน้าที่บริการด้านสุขภาพในสหราชอาณาจักรจะได้รับค่าตอบแทนสูงโดยพิจารณาจากทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

ตัวอย่างเช่น ค่าจ้างพยาบาล (Band 5) ที่มีประสบการณ์ 1 ปี จะประมาณ £23,500.- และหากมีประสบการณ์มากขึ้น (Band 6)จะได้ค่าจ้างมากกว่า £37,000

หากคุณสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลระดับปริญญาโท หรือ พยาบาลวิชาชีพชั้นสูง คุณจะมีรายได้มากกว่า £43,500.- ระดับหัวหน้าพยาบาลจะได้มากกว่า £50,000.- และพยาบาลที่ปรึกษาจะได้มากกว่า £105,000.- นอกจากนี้ The National Health Service (NHS) ในสหราชอาณาจักรยังมีแผนบำนาญที่ดีที่สุดและให้โอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านการฝึกอบรมต่างๆที่จัดขึ้นเป็นประจำ

อย่ารอช้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อให้คำแนะนำและช่วยคุณทุกขั้นตอนในการศึกษาต่อต่างประเทศ


Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons