การเรียนต่อปริญญาโทที่สหราชอาณาจักรสำหรับผู้ที่มีคะแนน GPA น้อย

2 minutes reading time (442 words)
study-masters-in-uk

ถึงแม้ว่าคะแนน GPA ของคุณจะน้อย แต่คุณก็สามารถมีฝันที่เป็นจริงในการเรียนต่อปริญญาโทที่สหราชอาณาจักร ซึ่งใช้เวลาเรียนเพียง 1 ปีเท่านั้น

มหาวิทยาลัยหลายๆแห่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาตรีที่มีคะแนน GPA น้อยเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ เช่น

De Montfort University

Recommended Faculties

 • Accounting, Finance, and Economics
 • Engineering
 • Architecture
 • Computing
 • Intelligent System
 • Management
 • Art and Design
 • Fashion Design and Textiles

University of Portsmouth

Recommended Faculties

 • Accounting, economics, and finance
 • Architecture and surveying
 • Biological sciences
 • Business, management, and marketing
 • Childhood, youth studies, and education
 • Computer games, animation, and digital technologies
 • Computing
 • Criminology and forensic studies
 • Drama, music and performing arts
 • Earth sciences
 • Engineering
 • English and creative writing
 • Fashion, photography, graphic arts and design
 • Film and television
 • Geography and environmental science
 • Healthcare and social care
 • History, politics, international relations, and sociology
 • Languages
 • Law
 • Mathematics and physics
 • Media and Journalism
 • Psychology
 • Sport sciences

University of Hertfordshire

Recommended Faculties

 • Business
 • Creative Arts
 • Education
 • Engineering and Computer Sciences
 • Health and Social Work
 • Humanities
 • Law
 • Life and Medical Sciences
 • Physics, Astronomy, and Mathematics

Bangor University

Recommended Faculties

 • Accounting, Banking, and Finance
 • Biological Sciences
 • Business, Management, and Marketing
 • Childhood and Youth Studies
 • Computer science
 • Conservation and Environmental Sciences
 • Creative and Professional Writing and Journalism
 • Criminology and Criminal Justice
 • Design and Technology
 • Education
 • Electronic Engineering and Computer Systems
 • English Literature
 • Film Studies
 • Forestry
 • Geography
 • Health & Care Sciences
 • History
 • Language and Linguistics
 • Law
 • Media Studies
 • Ocean sciences
 • Philosophy and Religion
 • Politics
 • Psychology
 • Sociology
 • Sport Science
 • Zoology

University of Lincoln

Recommended Faculties

 • Architecture and the Built Environment
 • Design
 • Film and Media
 • English and Journalism
 • Fine and Performing Arts
 • History and Heritage
 • Chemistry
 • Computer Science
 • Engineering
 • Geography
 • Life Sciences
 • Mathematics and Physics
 • Pharmacy
 • Food Manufacturing
 • Agrifood Technology
 • Medical
 • Law
 • Education
 • Health and Social Care
 • Psychology
 • Social and Political Sciences
 • Sport and Exercise Science
 • Business

Teesside University

Recommended Faculties

 • Business, Accounting, Marketing, and Enterprise
 • Computer animation and visual effects
 • Computer game
 • Computing and Web
 • Crime, Forensic and investigative sciences
 • Criminology and Sociology
 • Design
 • Education, Early Childhood and Youth
 • Engineering
 • English and creative writing
 • History
 • Home Design, Construction, the Built Environment
 • Law, Policing and investigation
 • Life and Physical Sciences
 • Media and communications
 • Nursing, Midwifery and Health Professions
 • Psychology
 • Social Wok
 • Sport and Exercise
 • Arts

Northumbria University

Recommended Faculties

 • Applied Science
 • Architecture and Built Environment
 • Arts
 • Computer and Information Sciences
 • Geography and Environmental Sciences
 • Humanities
 • Engineering
 • Business
 • Law
 • Design
 • Nursing
 • Education
 • Psychology
 • Social Sciences
 • Social Work, Education, and Community Wellbeing
 • Sport, Exercise, and Rehabilitation

ติดต่อ AECC เพื่อขอข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร


Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Floating Buttons

4
Speak to UsLine ChatCourse SearchAECC Student