มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์

top-places-to-study-medicine-in-the-uk

คุณภาพการศึกษาที่สหราชอาณาจักรถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดในโลก เป็นประเทศที่มีโอกาสมากมาย จึงไม่เป็นแปลกใจที่สหราชอาณาจักรเป็นความฝันของนักศึกษาต่างชาติ

สหราชอาณาจักรมีโรงเรียนแพทย์ที่ได้รับการจัดอันดับว่าดีที่สุดในโลก นักศึกษาที่จบการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์จากสหราชอาณาจักรเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ในสหราชอาณาจักรคุณสามารถเลือกเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์ได้ที่

1.London

London เปรียบเสมือนศูนย์กลางของการศึกษาของโลก เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดหลายแห่ง ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ทรงอิทธิพลเมืองหนึ่งของโลก คุณจะได้พบกับสิ่งใหม่ๆที่แวดล้อมตัวอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการเข้าถึงห้องสมุดและโอกาสเติบโตในสายการแพทย์

2.Edinburgh

Edinburgh ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองแห่งการศึกษาที่ดีที่สุดอันดับ 2 ในสหราชอาณาจักร ค่าเล่าเรียนที่นี่ไม่สูง เป็นเมืองที่มีทิวทัศน์และสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมถึงมีชื่อเสียงด้านการศึกษาสาขาแพทย์ การวิจัยและพัฒนาในระดับโลก

3.Glasgow

Glasgow เป็นเมืองที่ผู้คนเป็นมิตร มีความผสมกลมกลืนกันระหว่างวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่ค่าครองชีพไม่สูง มีบรรยากาศในการทำงานทดลอง การวิจัย การสอน การทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิด จึงเหมาะกับการเรียนต่อในสาขาแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

4.Manchester 

Manchester เป็นเมืองที่มีวิถีชีวิตแบบผสมชนบทกับแนวสมัยใหม่ มีความหลากหลายของวัฒนธรรม เป็นเมืองที่เติบโตเร็วมากจนกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจรองจาก London และ Edinburgh เป็นเมืองในอุดมคติเมืองหนึ่งของนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนในสหราชอาณาจักร

 5. Coventry

ในปี 2021 Coventry ได้รับรางวัลเมืองแห่งวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ดีที่สุดในการเลือกเรียนแพทย์และสุขภาพในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับโดย QS ว่ามีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในการเรียน ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไม Coventry ถึง เป็นหนึ่งในห้าเมืองชั้นนำของสหราชอาณาจักร

สถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรในการเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์

Queen Mary University of London

Queen Mary University of London's Barts and The London School of Medicine เป็นโรงเรียนการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร มีชื่อเสียงด้านการฝึกอบรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ

University of Bristol

โรงเรียนแพทย์ที่นี่เป็นศูนย์วิจัยโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ มุ่งเน้นพัฒนาสุขภาพบุคคลและด้านสาธารณสุข รวมทั้งและฝึกอบรมแพทย์รุ่นต่อไปในอนาคต

University of Dundee

จากการจัดอันดับของ Guardian University Guide คณะแพทยศาสตร์ที่นี่ ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 1 ในสหราชอาณาจักร มีชื่อเสียงด้านการจัดโปรแกรมการสอนที่มีโครงงานวิจัยในสิ่งที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

University of Sunderland

คณะแพทยศาสตร์ที่นี่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพมานานเกือบ 100 ปี เปิดสอนด้านการแพทย์แบบครบวงจร เปิดโอกาสให้การทำงานแบบสหวิชาชีพร่วมกับเภสัชกร พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ การกีฬา และ สรีรวิทยา

Ulster University

คณะแพทยศาสตร์ที่นี่ได้รับการยกย่องด้านความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาแพทย์จากทั่วโลก คุณจะได้รับประสบการณ์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน สามารถเข้าถึงห้องปฏิบัติงานทางการแพทย์และศัลยกรรมเฉพาะทาง ช่วยให้คุณพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆในการดูแลสุขภาพคนทุกระดับชั้นของสังคม

คุณสามารถติดต่อ AECC Global เพื่อขอทราบข้อมูลการเรียนแพทย์ที่สหราชอาณาจักรเพิ่มเติมได้.


Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons