เหตุผลที่เลือก Australian Catholic University

เหตุผลที่เลือก Australian Catholic University

จากความต้องการหาอาชีพที่สดใสมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้ช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา นักศึกษาต่างชาติมักเลือกศึกษาต่อที่ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกๆ เนื่องจากออสเตรเลียมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนให้มีการย้านถิ่นฐาน และมีสถาบันการศึกษาใหม่ๆเกิดขึ้นหลายแห่ง ทำให้มีหลักสูตรการศึกษาให้เลือกมากมาย

ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหลายๆแห่งของออสเตรเลียได้พัฒนาตามมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและภาคอุตสาหกรรมจนสามารถอยู่ในระดับแถวหน้าเช่นกัน รวมถึงการมุ่งเน้นนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มีการร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมออกแบบหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาพร้อมปฏิบัติงานได้จริงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ และหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจ คือ Australian Catholic University (ACU) 

Australian Catholic University

ACU เกิดการรวมสถาบันการศึกษาคอทอลิคที่มีมาตั้งแต่กลางปี ค.ศ. 1800 จำนวน 4 แห่ง ในปี 1991 มาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ปัจจุบันมี 8 วิทยาเขตที่ Adelaide, Ballarat, Brisbane, Canberra, Melbourne, North Sydney and Strathfield และ Blacktown นอกจากนี้ยังมีอีก วิทยาเขตที่กรุงโรม อิตาลี เมื่อรวมทุกวิทยาเขต ACU มีนักศึกษารวมจำนวน 34,834 คน ซึ่งรวมนักศึกษาต่างชาติ 4,601 คน จาก 103 ประเทศ ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าใน 4 คณะหลัก

ACU มีหลักสูตรหลายร้อยหลักสูตรที่เปิดสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนต่อที่ออสเตรเลีย โดยมี 4 คณะหลัก ได้แก่ Education and Art, Health Science, Law and Business และ Theology and Philosophy มหาวิทยาลัยถูกจัดให้อยู่ใน 40 อันดับแรกของมหาวิทยาลัย Generation Y ที่โดดเด่นด้วยการผสมผสานความรู้และมนุษยชาติ ศิษย์เก่าของ ACU จำนวนมากเป็นผู้มีชื่อเสียงด้านการเมือง ธุรกิจ กีฬา และ เทคโนโลยี่ เช่น Matt Burke นักกีฬารักบี้, Martin Dixon รัฐมนตรีรัฐวิคตอเรีย, Melina Marchetta นักเขียนหนังสือเรื่อง "Looking for Alibrandi" ซึ่งมียอดขายระดับ Best Selling

การจัดอันดับ รางวัล และ เกียรติยศของ ACU

 • อันดับที่ 1 สำหรับการจ้างงานในออสเตรเลีย คิดเป็นจำนวน 91%ของผู้ที่จบการศึกษาจากที่นี่ (สำรวจจากการจ้างงานในปี 2020)
 • อัตราการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคิดเป็น 98.6% ซึ่งสูงที่สุดในออสเตรเลีย (จาก GOS 2020)
 • อยู่ใน 2% แรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
 • อยู่ในอันดับที่ 70 ของมหาวิทยาลัยยุคใหม่ของโลก (จากการจัดอันดับของ THE ปี 2021)
 • อยู่ในอันดับที่ 18 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย (จากการจัดอันดับของ THE ปี 2021 ACU)
 • เป็น 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยคาทอลิคของโลก
 • อยู่ในอันดับที่ 80 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในโซน Asia-Pacific
 • ติดอันดับ 75 มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการศึกษา

 หลักสูตรยอดนิยมของ ACU ในปี 2022

มหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียเตรียมเปิดรับสมัครสำหรับปีการศึกษาสำหรับ เทอม 1/2022 ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การเลือกหลักสูตรและสถาบันการศึกษา ที่ ACU มีหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีทุนการศึกษาให้คุณเลือกมากมาย

หลักสูตรยอดนิยม 2 หลักสูตรที่นักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจมาก ได้แก่

Master of Information Technology

นักศึกษาที่จบหลักสูตร MIT ของ ACU ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมทีมของ Australian Computer Society ในความเป็นมืออาชีพจำนวนมาก นักศึกษาจะได้รับความรู้เชิงลึกในด้าน Business Analytics, Cyber Security, Data Science การพัฒนา Web และ Mobile applications ภายในระยะเวลาเรียน 2 ปี รวมถึงการฝีกงาน หลักสูตรนี้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม IT ในปัจจุบัน คณะอาจารย์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้และนักศึกษายังจะได้รับการให้คำปรึกษาจาก Cisco ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ด้วย

การประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • Cyber Security Analyst
 • Data Analyst/Scientist
 • Business Analyst
 • Software Programmer
 • Web Developer
 • Mobile App Developer
 • Database administrator
 • IT consultant and project manager
 • IT trainer or educator
 • Network manager
 • Technical and network support professional

 คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรีและโท)

หากคุณใฝ่ฝันจะเป็น"ครู" หรือทำงานในแวดวงการศึกษา ACU ได้เตรียมหลักสูตรระดับปริญญาตรีและที่สูงกว่าในหลายสาขาวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติในโรงเรียน 80 -110 วันเพื่อทำงานร่วมกับเด็กๆควบคู่กับความรู้ด้านวิชาการ

หลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่

 • Bachelor of Early Childhood Education (Birth to Five Years)
 • Bachelor of Education (Early Childhood and Primary)
 • Bachelor of Education (Primary and Special Education )
 • Bachelor of Education (Primary and Secondary)
 • Bachelor of Education (Secondary)
 • Bachelor of Education (Secondary and Special Education)

หลักสูตรปริญญาโท ได้แก่

 • Master of Education
 • Master of Educational Leadership
 • Master of Teaching (Primary)
 • Master of Teaching (Secondary)

หลักสูตรทั้งหมดนี้ได้รับการรับรองจาก The Australian Institute of Technology and School Leadership เมื่อคุณจบการศึกษาคุณจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นครูระดับประถมหรือมัธยมศึกษารับงานได้ทุกรัฐในออสเตรเลีย

อัตราการจ้างงานของผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์จาก ACU

จากการสำรวจของ Quality Indicators for Learning and Teaching (QILT) ในปี 2019

84% ของผู้ที่จบการศึกษาได้สอนในระดับประถมวัยและปรถมศึกษา และ 87% ของการสอนในระดับประถมได้รับการจ้างงานเต็มเวลาภายใน 4 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

หากคุณฝันที่จะเป็นครู ACU คือมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นอาชีพของคุณ

ทุนการศึกษาปี 2022 ของ ACU สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ACU มีทุนการศึกษามอบให้นักศึกษาที่เข้าเรียนในภาคการศึกษา 1/2022 ดังนี้

Global Excellence Scholarship เป็นทุนสำหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีและสูงกว่า โดยการยกเว้นค่าเทอมจำนวน AUD 2,000 ต่อเทอมการศึกษา

ACU International Scholarship เป็นทุนที่มอบให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนอย่างต่ำ 80% ในเทอมการศึกษาที่ผ่านมาและเงื่อนไขอื่นๆ โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียน 50% ของค่าเล่าเรียนทั้งหลักสูตร

Allianz Global Assistance Scholarship เป็นทุน AUD 7,500 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 1 คน และระดับสูงกว่าปริญญาตรี 1 คน

นอกจากทุนกาศึกษาเหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถสมัครขอทุนจากรัฐบาลและจากที่อื่นๆ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศของคุณได้เช่นกัน (สอบถามได้จากตัวแทนของเรา)

ในปี 2022 นี้ขอให้ฝันของคุณเป็นจริงที่ ACU

ปี 2020 ได้สอนบทเรียนแก่โลกมากมาย และย้ำถึงความสำคัญของการเอาใจใส่และความเมตตาของมนุษย์ในยุคเทคโนโลยีนี้ ภารกิจของ ACU เหมือนเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง การส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ความรู้ของตนเพื่อสังคมที่ดีขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญและประวัติการทำงานของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการเดินทางนี้เพียงใด ดังนั้น หากคุณต้องการที่จะเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในปี 2022 ACU ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เหมาะสำหรับคุณ เรียนที่ ACU เพิ่มพูนความรู้ในอสาขาที่คุณเลือก และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพทุกด้าน

AECC Global เป็น 1 ในทีมที่ปรึกษาด้านการศึกษาของ ACU ซึ่งสามารถให้คำแนะนำหลักสูตรการเรียน ขั้นตอนการสมัครแก่คุณได้เป็นอย่างดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AECC Global


โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons