Authorised Representative of
BE REMARKABLE

Top 2% of universities globally

CRICOS Provider - 00233E

มหาวิทยาลัย Griffith เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ

มหาวิทยาลัย Griffith เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก มีชื่อเสียงด้านงานวิจัยและการสอน และมีเครือข่ายเหนียวแน่นในภาคอุตสาหกรรม

การสอนและการวิจัยของ Griffith จาก 6 วิทยาเขตในรัฐควีนว์แลนด์ตะวันออกเฉียงใต้และทุกสาขาวิชา ถูกจัดเป็นหนึ่งใน 2% อันดับต้นๆของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในหลายสาขาวิชาทั้งในด้านงานวิจัยระดับโลกและมีความเกี่ยวข้องกันกับภาคอุตสาหกรรม

ทำไมต้องเลือกมหาวิทยาลัย Griffith

 • ผู้จบการศึกษาจากที่นี่เป็นที่ต้องการในระดับนานาชาติ
 • การสอนและการเรียนรู้เป็นแบบสมัยใหม่
 • คณะอาจารย์ได้รับรางวัลด้านการสอน
 • การเรียนรู้จะสร้างแรงบันดาลใจในความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมนวัตกรรม
 • มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก

มหาวิทยาลัย Griffith มีทั้งหมด 6 วิทยาเขต

Study in Australia

Digital Campus

เป็นวิทยาเขตดิจิทัลที่ Griffith จัดการเรียนการสอนที่หมาะสมกับตารางเรียนของของนักศึกษา มีหลักสูตรมากกว่า 100 สาขาทั้งแบบเต็มเวลาหรือแบบพาร์ทไทม์ แบบออนไลน์ทั้งหมดหรือแบบสลับกับเรียนที่วิทยาเขต ดังนั้นคุณจึงสามารถปรับประสบการณ์การเรียนให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้
Study in Australia

Gold Coast Campus

เป็นวิทยาเขตโกลด์โคสต์ระดับโลกของ Griffith มีนักศึกษา 21,000 คน วิทยาเขตอยู่ใกล้กับ Southport ศูนย์การเรียนและศูนย์สุขภาพที่ทันสมัย และใกล้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโกลด์โคสต์ การสอนและการวิจัยที่วิทยาเขตหลักของ Griffith ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยมุ่งเน้นเฉพาะด้านการแพทย์ ทันตกรรม และสุขภาพ
Study in Australia

Logan Campus

วิทยาเขตตั้งอยู่เขตที่เติบโตเร็วที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของรัฐควีนส์แลนด์ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและวัฒนธรรมกับชุมชมตลอกทั้งปี วืทยาเขตนี้เป็นผู้นำในด้านการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น พร้อมด้วยหลักสูตรระดับปริญญาที่หลากหลายสำหรับนักศึกษา

Study in Australia

Mt Gravatt Campus

วิทยาเขต Mt Gravatt ซึ่งมีนักศึกษามากกว่า 4,000 คน ใช้ประวัติศาสตร์อันยาวนานของการคิดแบบ Progressive Thinking มีการจัดให้มีการเรียนการสอนและการวิจัยคุณภาพสูงในด้านอาชญาวิทยาและความยุติธรรมทางอาญา การศึกษา จิตวิทยา และวิชาที่เน้นสังคมอื่นๆ รวมถึงการป้องกันการฆ่าตัวตายStudy in Australia

Nathan Campus

วิทยาเขต Nathan ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เก่าแก่ที่สุดของ Griffith เป็นที่ตั้งของการสอนและการวิจัยระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนขององค์กร การศึกษาในเอเชีย และวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เกิดขึ้นใหม่ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิทยาเขตมากกว่า 13,000 คน มีสาขาด้านธุรกิจและการปกครอง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม มนุษยศาสตร์และภาษา กฎหมาย และวิทยาศาสตร์และการบิน
Study in Australia

South Bank Campus

ด้วยจำนวนนักศึกษา 3,400 คน วิทยาเขตแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศิลปะควีนส์แลนด์, เรือนกระจกควีนส์แลนด์, ศูนย์บัณฑิตกริฟฟิธ และโรงเรียนภาพยนตร์กริฟฟิธ นักศึกษาสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและคณาจารย์ที่อยู่ในระดับแนวหน้าของสาขาวิชาของตน
 
 
 
 

หลักสูตรยอดนิยม

Business Degree Courses

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาธุรกิจ

ปริญญาตรีสาขาธุรกิจของ Griffith มีความแตกต่างจากที่อื่น เป็นการผสมผสานทักษะใหม่ ค่านิยมใหม่ และโอกาสใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจใหม่ การดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ทั้งในด้านการปรับตัว ความคิดสร้างสรรค์ ความหลากหลายและธุรกิจที่ยั่งยืน

วิชาเอกของสาขา:

 • Accounting (Extended)
 • Asian Business (Extended)
 • Asian Engagement
 • Behavioural Science
 • Business Analytics
 • Economics
 • Employment Relations
 • Event Management
 • Finance
 • Financial Planning (Extended)
 • Government and International Relations
 • Human Resource Management
 • Innovation and Entrepreneurship
 • International Business (Extended)
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Management
 • Marketing
 • Real Estate and Property Development
 • Sport Management
 • Sustainable Business
 • Taxation
 • Tourism Management
ระยะเวลาเรียน: 3 ปี ค่าเรียน: AUD 30,500 ต่อปี * คะแนนภาษาอังกฤษ:6.5 (IELTS Academic) 

*an indicative fee only

Engineering Degrees

หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (Honours)

 

การเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Griffith จะเปิดโอกาสให้คุณอยู่ระดับแนวหน้าในอาชีพ
คุณจะได้พัฒนาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และหลักการทางวิศวกรรมหลายๆสาขา

วิชาเอกของสาขา:

 • Civil Engineering 
 • Electronic Engineering 
 • Electronic and Energy Engineering 
 • Electronic and UAV Engineering 
 • Electrical and Electronic Engineering 
 • Environmental Engineering 
 • Mechatronics 
 • Mechanical Engineering
ระยะเวลาเรียน:4 Years ค่าเรียน: AUD 38,000 ต่อปี*
 คะแนนภาษาอังกฤษ: 6.5 (IELTS Academic)

*an indicative fee only

SCIENCE DEGREES

หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

คุณจะมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนจะเป็นสาขาเฉพาะทาง

วิชาเอกของสาขา:

 • Applied Mathematics
 • Biosciences
 • Chemistry
 • Data Science 
 • Geography
 • Marine Biology
 • Physics
 • Wildlife Biology
ระยะเวลาเรียน:3 ปี ค่าเรียน: AUD 35,500 ต่อปี * คะแนนภาษาอังกฤษ: 6.5 (IELTS Academic) 

*an indicative fee only

ทุนการศึกษา


ทุน International Student Academic Merit ที่ครอบคลุมค่าเรียน 20%


ทุน International Student Academic Excellence ที่ครอบคลุมค่าเรียน 25%


ทุน Griffith Remarkable Scholarship ที่ครอบคลุมค่าเรียน 50%

Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Floating Buttons