What Students Read

Answers to your Any and Every Study Abroad Queries, All in One Space!

Read on to get your latest updates on Universities, Courses Offered, Student Visa Updates, and lots more!
Image
2 minutes reading time (451 words)

ข้อมูลเรียนต่อหลักสูตร Data Science และโอกาสทำงานเมื่อจบ

Data-Science-courses

หากคุณอยากหางานที่เอนจอยและมีค่าตอบแทนที่ดี เราขอแนะนำเรียนต่อในหลักสูตร Data science ตำเเหน่งที่สุดฮอตที่สุดกับทุกธุรกิจในยุคนี้

Data Science จะเกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ Algorithms และกระบวนการรวบรวม การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก เพื่อช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ วางแผนบริหารจัดการ และขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตในตลาดท่ามกลางตลาดที่มีการรองรับการแข่งขันสูงได้เป็นอย่างดี ซึ่งการทำ Data จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และกลายเป็นตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน

ถือว่าวิชา Data Science เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่มีความสำคัญอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้ และในปัจจุบันนายจ้างหลาย ๆ ก็ต่างมองหาพนักงานที่มีความรู้และทักษะในด้านนี้ ดังนั้นหากคุณกำลังเลือกที่จะเรียนสาขาวิชานี้ อย่าลืมเช็คว่าคุณจบมาแล้วได้เก็บเกี่ยวความรู้และทักษะที่จำเป็นเมื่อที่จะต้องไปทำงาน

ในบทความนี้คุณจะได้รู้จักและเรียนรู้สาขาวิชา Data Science มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงทักษะที่จำเป็นที่จะต้องใช้เมื่อเข้าเรียนในวิชา และ โอกาสการทำงานเมื่อจบการศึกษา 

ทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับ Data Science

การเรียน Data Science จะเป็นการเรียนเพื่อเพิ่มทักษะด้านคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรม การเรียนรู้เกี่ยวกับ Machine การวิเคราะห์ทางสถิติ การใช้ข้อมูลแก้ไขปัญหา Critical Thinking การสื่อสาร เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดที่มีมาปรับใช้แก้ปัญหาหาแนวทางที่เหมาะสมให้แก่ธุรกิจนั้นๆ

Data Science เป็นสาขาวิชาที่มีความหลากหลายและมอบนักศึกษาที่จบมาจากในคณะนี้มีทักษะทั้งหลายที่จำเป็นอย่างแท้จริง

นักศึกษาที่เข้าเรียนในคณะนี้ส่วนได้จะได้เรียนวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทักษะทางเทคนิคเช่น การใช้คณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ โปรแกรมมิ่ง การใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ และอื่น ๆ

นอกจากจะได้เชี่ยวชาญจากการเข้าเรียนวิชาเหล่านี้แล้ว ยังมีวิชาอื่น ๆ ที่ช่วยฝึกทักษะการตัดสินใจและความคิดอีกให้กับนักศึกษาในคณะนี้ด้วย เช่น การแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสาร ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้เข้าใจพื้นฐานของธุรกิจในสาขานี้

ข้อดีของการเลือกเรียน Data Science

เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน: ปัจจุบันบริษัทชั้นนำระดับโลกและเหล่านายจ้างต่างก็ต้องการพนักงานที่มีทักษะในด้าน Data Science และคาดว่าจะมากเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ การเลือกเรียนสาขาวิชาที่ใช่ในหลักสูตร Data Science นี้ยิ่งช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะที่มีประโยชน์ต่อตนเองและเมื่อจบไปทำงานอีกด้วย

ค่าตอบแทนสูง: เมื่อนักศึกษาได้จบมาและคว้าใบปริญญาจากหลักสูตรนี้ ยิ่งมีโอกาสทำงานและมีรายได้สูง เพราะว่าปัจจุบันผู้ที่ประกอบอาชีพ Data Science เป็นหนึ่งในตำแหน่งงานที่มีเงินเดือนสูงที่สุดของธุรกิจต่าง ๆ

ได้ฝึกและพัฒนาทักษะที่หลากหลาย: ระหว่างที่นักศึกษาได้เข้าคลาสต่าง ๆ จากการลงเรียบนหลักสูตร Data Science พวกเขาจะได้ความรู้มากมายและรวมไปถึงทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ อีกด้วย ทำให้มีโอกาสนำความรู้ทั้งหมดนี้ไปใช้ได้กับงานหลาย ๆ รูปแบบ


บทความที่เกี่ยวข้อง: Best data science master's courses to study in the UK.

หลักสูตรที่เกี่ยวกับ Data Science ต่างๆ และสถาบันที่เปิดสอน

สถาบัน

ชื่อหลักสูตร

Monash University

Bachelor of Applied Data Science

Monash University

Bachelor of Applied Data Science Advanced

Griffith University

Bachelor of Data Science

University of Exeter

BSc Data Science

University of Exeter

BSc Crime and Data Science

The University of Western Australia

Master of Data Science

The University of Adelaide

Master of Data Science

The University of Adelaide

Master of Applied Data Science

The University of Adelaide

Undergraduate degree in Data Science

Coventry University

Data Science MSc

Coventry University

Data Science and Computational Intelligence MSc

Royal Holloway University

Economics and Data Science BSc

University of Essex

MSc Data Science

University of Essex

MSc Applied Data Science

University of Portsmouth

Data Science and Analytics BSc

อ่านเพิ่มเติม

โอกาสในการทำงานตำแหน่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Data Science 

ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ Data Science มักจะเป็นที่ต้องการของธุรกิจและองค์กรชั้นนำทั้งหลายและนี่คือรายชื่อตำแหน่งสำหรับผู้ที่จบในด้านสาขานี้มา

Data scientist: คือตำแหน่งที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ตั้งแต่เพื่อมอบข้อมูลเหล่านี้ให้องค์กรในการตัดสินใจ

Data analyst: หน้าที่ของผู้ที่ทำในตำแหน่งนี้คือจะต้องคอยเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหลาย นอกจากนี้แล้วพวกเขาจะได้ใช้เครื่องมือทางเทคนิคอีกมากมายเพื่อระบุข้อมูลให้ออกมาอยู่ในรูปแบบเดียวกัน

Machine learning engineer: คือผู้ที่ต้องคอยพัฒนาและสร้างเครื่องมือเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ต่าง ๆ พวกเขาจะต้องทำงานกับ Data scientists เพื่อผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ

Data engineer: พวกเขาคอยผลิตและบำรุงโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือในโปรเจคต่าง ๆ ของ Data Science

Business intelligence analyst: ผู้ที่ทำในตำแหน่งนี้จะได้ช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นด้วยการที่พวกเขารวมข้อมูลมาจากหลายที่ และนะเสนอข้อแนะนำและข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ

Data architect: ผู้ที่ทำตำแหน่งนี้จะคอยออกแบบระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล พวกเขาจะต้องคอยทำงานกับ Data Engineers และ Data Scientists เพื่อที่จะพัฒนา รูปแบบและระบบต่าง ๆ ของข้อมูล

Data visualization specialist: พวกเขามีหน้าที่ออกแบบแผนผังและการนำเสนอต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถเข้าใจข้อมูลที่ละเอียดเชิงลึกให้เข้าใจได้ง่าย ผู้ที่ทำในตำแหน่งนี้จะได้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบ เพื่อที่ผู้อื่นจะสามารถมองให้เห็นภาพได้

หลาย ๆ องค์กรในแวดวง Data Science ได้ประยุกต์และมาใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจสูงสุดเช่น Hadoop, Spark, Amazon Web Services, Microsoft Azure, MySQL และ MongoDB เป็นต้น

เทรนด์ที่เกี่ยวกับ Data Science ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกนั้นปรับเปลี่ยนและเกิดขึ้นอยู่ตลอด ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องคอยจับตาเทรนด์ของสายงาน Data Science ตัวอย่างของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้แก่

Automated machine learning: คือระบบที่ช่วยให้นัก Data Scientists สามารถควบคุมรูปแบบของข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ นี่คือตัวช่วยที่ทำให้ลดเวลาและทรัพยากรไปได้

Explainable AI (XAI) จากการประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อนจำนวนมากๆ ทำให้เกิดคำถามว่าข้อสรุปที่ได้นั้นจะไว้ใจได้หรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่ จึงมีการพัฒนาระบบ XAI ขึ้นมาช่วยสรุปความเป็นไปได้และสามารถอธิบายการตัดสินใจตามข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างง่าย ทำให้เกิดข้อสรุปที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น ทำให้ XIA มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆโดยการนำมาใช้ใน application ต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ และการเงิน

Data ethics and privacy จากการที่ข้อมูลมีความสำคัญและมีค่ามาก ทำให้เกิดความกังวลในด้านจริยธรรมของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นผู้ที่ทำงานในสายงานนี้ต้องมีความตระหนักถึงจริยธรรมในการทำงาน ต้องมีความโปร่งใสและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวบุคคลด้วย

Edge computing ระบบเครือข่ายที่ต้องนำคอมพิวเตอร์ไปติดตั้งในแหล่งที่ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดและเป็นข้อมูลเชิงลึกมากที่สุด โดยไม่ต้องผ่านศูนย์กลางเพื่อลดเวลาในการเข้าถึงข้อมูลและได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

จะเห็นได้ว่าการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Data Science จะไปควบคู่กับโลกธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเรียนหลักสูตรนี้จึงเป็นสาขาที่น่าสนใจมากๆ

ถาม-ตอบ 

3. ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของ Data Scientist

ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่ ประสบการณ์ ภาคอุตสาหกรรม จากการอ้างอิงเงินเดือนData Scientist ในสหรัฐอเมริกาจะประมาณ $113,000 ต่อปี

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Image

Let's get social.

Copyright © 2024 aecc. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Floating Buttons

4
Speak to UsLine ChatEvent Registration