คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ PTE

การสอบ PTE คืออะไร
PTE หรือ Pearson Test of English เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาและการย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ

Wondering what to do after completing your English proficiency test? Explore our top courses to study abroad or just fill in the enquiry form on this page! Our AECC Global's expert counselors are here to guide you in helping you choose a course and institution that matches your career inspirations. Get in touch now!

Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons