TOEFL คืออะไร

Test of English as a Foreign Language เป็นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในด้านการอ่าน ฟัง พูด และเขียน สำหรับคนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร เป็นที่ยอมรับมากกว่า 150 ประเทศ เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1964 ได้มีการแก้ไขในปี ค.ศ. 2005 และเปลี่ยนชื่อเป็น TOEFL iBT การทดสอบในปัจจุบันจะประกอบด้วยทักษะการอ่าน ฟัง เขียน และพูด ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

รูปแบบการสอบ TOEFL

แบ่งเป็น 2 หมวด คือ

 1. TOEFL iBT (TOEFL - internet based testing)
 2. TOEFL – Essential

TOEFL – iBT

แบบทดสอบนี้เป็นที่นิยมมากและเมื่อเดือนสิงหาคม 2019 มีการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงเป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ ลักษณะข้อสอบจะมี 4 ส่วน คือ การพูด ฟัง เขียน และ อ่าน ผู้เข้าสอบต้องสอบออนไลน์และต้องใช้ไมโครโฟนกับกล้องในการสอบ การสอบนี้ไม่มีการสอบไวยากรณ์แยกต่างหาก ดังนั้นคุณต้องระมัดระวังการเขียนให้ถูกต้องที่สุด

TOEFL – Essentials

เป็นแบบทดสอบที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวและยืดหยุ่นได้ดีกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ผู้สมัครสอบมีโอกาสแสดงทักษะทางภาษาได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้สมัครสอบสามารถส่งวีดีโอแสดงบุคคลิกภาพของตนเอง การทดสอบจะมีการบันทึกบทสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้สมัครสอบได้โต้ตอบมากขึ้นด้วย

* ก่อนนี้มีการทดสอบที่เรียกว่า TOEFL PBT เป็นการสอบแบบ paper และปัจจุบันได้ถูกยกเลิกจากประเทศไทยแล้ว

ทำไมต้องสอบ TOEFL

ผลการสอบ TOEFL เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษากว่า 10,000 สถาบันทั่วโลกใน 130 ประเทศ และเป็นประโยชน์ในการยื่นเอกสารการเข้าเรียนกับการยื่นขอวีซ่าของนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และ สหรัฐอเมริกา

นักศึกษาสามารถยื่นความต้องการขอสอบออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ การสอบ TOEFL iBT มีให้เลือกได้ 50 ครั้งต่อปี จะได้รับผลการสอบประมาณ 6-10 วันหลังจากสอบ การประเมินการสอบจะทำอย่างละเอียด เช่น การพูดจะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่คุมสอบ 3-4 คน

การเข้าสู่ระบบ TOEFL ทำอะไรได้บ้าง

ETS TOEFL เป็นโปรแกรมเข้าสู่ระบบการสอบ TOEFL iBT ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • เลื่อน ยกเลิก หรือ ดูรายละเอียดการลงทะเบียน
 • ค้นหาสถานที่สอบที่ได้รับอนุมัติ
 • ดาวน์โหลดเพื่อดูคะแนน
 • อัปเดตข้อมูลต่างๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ email

การลงทะเบียนสอบ TOEFL ในประเทศไทย ทำได้ 3 วิธี ดังนี้

 • ลงทะเบียนด้วยบัญชี ETS
 • ลงทะเบียนทางโทรศัพท์
 • ลงทะเบียนด้วยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

การลงทะเบียนด้วยบัญชี ETS

 • ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ ETS
 • บันทึกข้อมูลให้ตรงกับเอกสารที่ยืนยันตัวตนในวันเข้าสอบ
 • ลงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วจะได้รับแจ้งการยืนยันทาง email
 • เข้าระบบแล้วเลือก Register for a Test
 • เลือกวันที่และศูนย์สอบ
 • การลงทะเบียนสำเร็จ
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียม - ออนไลน์

สามารถลงทะเบียนได้ล่วงหน้า 15 วันก่อนวันสอบ

การลงทะเบียนด้วยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์


 • เข้าเว็บไซต์ ETS พิมพ์ TOEFL Registration Form
 • กรอกรายละเอียดด้วยปากกาสีน้ำเงิน หรือสีดำ
 • ส่งเอกสารการลงทะเบียนและชำระเงินไปยังที่อยู่ตามที่แจ้งไว้ทางไปรษณีย์
 • ต้องดำเนินการอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
 • รับยืนยันการลงทะเบียนทาง email

การลงทะเบียนทางโทรศัพท์

 • ติดต่อสายตรงไปที่ RRC เพื่อลงทะเบียนสอบ
 • ต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันสอบ
 • ชำระค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต

การลงทะเบียนสามารถทำผ่านบัญชี ETS เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมสอบ TOEFL iBT

รายการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนล่าช้า
US$40
ค่าสมัครสอบ
US$215
การเลื่อนวันสอบ
US$60
Reinstatement of cancelled scores
US$20
ขอเอกสารแจ้งผลสอบเพิ่ม
US$20 each
ขอเอกสารคะแนนผลสอบ Speaking หรือ Writing
US$80
ขอเอกสารคะแนนผลสอบ Speaking และ Writing
US$160
Returned payment
US$20

TOEFL Scholarship

ทุกปีจะมีการมอบทุนการศึกษา ETS TOEFL เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่รับผลการสอบ TOEFL ซึ่งมีมากกว่า 8,750 สถาบัน ในกว่า 120 ประเทศ นักศึกษาที่ได้รับผลสอบแล้วสามารถยื่นขอทุนนี้ได้

TOEFL วันสอบในประเทศไทย 2565

หากคุณกำลังสมัครสอบ TOEFL ในปีนี้ นี่คือวันที่ที่คุณสามารถสมัครและเข้าร่วมการทดสอบ iBT จากศูนย์ที่กำหนดได้
วันสอบ TOEFL สำหรับประเทศไทย
วัน
09-กุมภาพันธ์-2565 วันพุธ
12-กุมภาพันธ์-2565 วันเสาร์
19-กุมภาพันธ์-2565 วันเสาร์
02-มีนาคม-2565 วันพุธ
06-มีนาคม-2565 วันอาทิตย์
05-มีนาคม-2565 วันเสาร์
12-มีนาคม-2565 วันเสาร์
16-มีนาคม-2565 วันพุธ
26-มีนาคม-2565 วันเสาร์
03-เมษายน-2565 วันอาทิตย์
06-เมษายน-2565 วันพุธ
09-เมษายน-2565 วันเสาร์
20-เมษายน-2565 วันพุธ
23-เมษายน-2565 วันเสาร์
30-เมษายน-2565 วันเสาร์
04-พฤษภาคม-2565 วันพุธ
14-พฤษภาคม-2565 วันเสาร์
18-พฤษภาคม-2565 วันพุธ
21-พฤษภาคม-2565 วันเสาร์
25-พฤษภาคม-2565 วันพุธ
29-พฤษภาคม-2565 วันอาทิตย์
04-มิถุนายน-2565 วันเสาร์
11-มิถุนายน-2565 วันเสาร์
15-มิถุนายน-2565 วันพุธ
25-มิถุนายน-2565 วันเสาร์
26-มิถุนายน-2565 วันพุธ
เมื่อคุณเลือกวันที่ต้องการสอบแล้ว ระบบจะแสดงศูนย์สอบที่ใกล้ที่สุดให้คุณ

ต้องการรายละเอียดการศึกษาต่อต่างประเทศเพิ่มเติม ติดต่อ AECC Global เรามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้ ลงทะเบียนติดต่อเราตอนนี้ได้เลย

Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons