การเตรียมตัวสอบ TOEFL ต้องทำอย่างไร

คุณสามารถเตรียมตัวด้วยตัวเองหรือเข้ากลุ่มติวก็ได้ การเตรียมตัวด้วยตัวเองสามารถทำได้แต่อาจใช้เวลานานกว่าการเข้ากลุ่มติว การเข้ากลุ่มติวจะได้คำแนะนำ เคล็ดลับและเทคนิคในการทำข้อสอบซึ่งช่วยย่นระยะเวลาในการเตรียมตัวให้น้อยกว่าการเตรียมตัวด้วยตัวเอง

คุณต้องมีความมุ่งมั่น ขยัน และจริงจัง ระยะเวลาโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 3 สัปดาห์ แต่ถ้าต้องการให้ได้คะแนนสูงต้องเตรียมตัวอย่างน้อย 2-3 เดือนก่อนสอบ

ชื่อคู่มือ/หนังสือ

รายละเอียด

TOEFL iBT: The Official ETS Study Guide

เป็นคู่มือที่ขายดีที่สุด ภายในเล่มจะบอกเทคนิคการทำข้อสอบ แบบฝึกหัดทั้ง 4 ด้าน - ฟัง อ่าน เขียน พูด จากข้อสอบจริงหลายร้อยข้อ รวมถึงหัวข้อการเขียนเรียงความด้วย

The Complete Guide to the TOEFL Test iBT Edition by Bruce Rogers

เน้นการพัฒนาทักษะเฉพาะที่จำเป็นในการสอบ

Delta's Key to the TOEFL iBT: Advanced Skill Practice

ภายในเล่มจะมี CD เสียงที่บันทึกไว้รวม 9 ชั่วโมง บทเรียน 35 บท  พร้อมแบบฝึกหัด 1,200 ข้อ เพื่อเพิ่มทักษะการอ่าน ฟัง เขียน และพูด

แบบฝึกหัด ETS TOEFL

TOEFL - Reading


วิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมตัว คือ การอ่านเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือพิมพ์ textbook นิตยสาร วรรณกรรมหลายๆประเภท ทั้งนี้เพื่อพัฒนาด้านคำศัพท์ รวมทั้งการพยายามสรุปความจากสิ่งที่อ่านเพื่อพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจ

TOEFL Reading Practice Test Sample- ETS TOEFL

TOEFL – Listening


พยายามฟังเสียงจากการรายงานข่าวกีฬา เพลง ภาพยนตร์ สารคดี จะช่วยให้คาดเดาความหมายได้ดีขึ้น


TOEFL Listening Practice Test Sample - ETS TOEFL

TOEFL – Writing


เริ่มการเขียนจากหัวข้อที่มีการออกสอบบ่อยๆ ฝึกเขียนแต่ละหัวข้อพร้อมสรุปใจความ

TOEFL Writing Practice Test Sample - ETS TOEFL

 

TOEFL – Speaking


ในส่วนนี้คุณจะได้คำศัพท์จากการอ่านมาแล้ว และต้องเพิ่มทักษะด้านไวยากรณ์ การออกเสียง และน้ำเสียงการพูด คุณสามารถฝึกฝนได้จากการพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม

TOEFL Speaking Practice Test Sample - ETS TOEFL

Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons