คำถามเกี่ยวกับ SAT ที่พบบ่อยๆ

สอบ SAT ได้เมื่อไหร่

โดยปกติสามารถสอบได้ในเดือน มีนาคม พฤษภาคม ,มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และ ธันวาคม

Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons